Biznesa vide

Termināļu ģeogrāfiskā atrašanās vieta nodrošina visīsāko attālumu līdz Eiropas galvenajām ostām.

Karjera

Holdinga rīcībā ir unikālas tehnoloģiskās iekārtas un pieredzes bagāta speciālistu komanda - vairāk kā 430 darbinieku.

Vēsture

SIA VK Tranzīts ir holdinga sabiedrība, kurā apvienoti vairāki no Ventspils brīvostas lielākajiem uzņēmumiem.

Kontakti

Sazinies ar mums.

Iepirkumi

Aktuālie holdinga iepirkumi.

Darbības virzieni

Nozarē strādājošiem partneriem varam piedāvāt iespēju īstenot savus jaunos investīciju un attīstības projektus tieši pie mums – neaizsalstošās Baltijas jūras krastā, Ventspilī, izmantojot Ventspils brīvostas infrastruktūras priekšrocības un mūsu profesionālās komandas zināšanas un pieredzi lielu projektu realizācijā.

Investīciju un attīstības projektu izpēte un realizācija

Jaunu investīciju un attīstības projektu izpēte un realizācija, kam Ventspils ostas tuvums un labiekārtotā infrastruktūra sniedz konkurētspējas priekšrocības.

Biodīzeļdegvielas un citu blakusproduktu ražošana

Lielākais biodīzeļdegvielas ražošanas komplekss Baltijas valstīs, kura maksimālā jauda ir 100 000 tonnu biodīzeļdegvielas gadā. Rūpnīca ražo arī lopbarības rapšu raušus, farmaceitiskās kvalitātes glicerīnu un minerālmēslojumu (kālija sulfātu).

Gaišo naftas produktu un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas pakalpojumi

Sadarbība produktu pārkraušanas un uzglabāšanas jomā, un ekskluzīvas rezervuāru iznomāšanas iespējas.

Ekspedēšanas pakalpojumi

Ekspedēšanas pakalpojumi, nodrošinot visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar kravu transportēšanas procesa vadīšanu tranzītpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā kravu pārvadājumu organizēšanu ar dzelzceļa transportu, kravu saņemšanu un nosūtīšanu, muitas procedūru kārtošanu, pavadzīmju noformēšanu, loģistikas risinājumu meklēšanu.

Dažādu produktu vairumtirdzniecība

Biodīzeļdegviela, rapšu rauši, rapšu eļļa, rapšu sēklas, glicerīns, metanols, kaustiskās sodas šķīdums.

Loģistikas risinājumi

Klienta vajadzībām atbilstošu individuālu loģistikas risinājumu izstrādāšana kravu pārkaušanai, izmantojot Ventspils ostas sniegtās plašās loģistikas iespējas.

Akreditētas laboratorijas pakalpojumi

Laboratorijā piegādātiem paraugiem tiek piedāvāts veikt ķīmisko produktu, naftu un naftas produktu testēšanu, taukskābju metilestera noteikšanu dīzeļdegvielā, ūdens, augu eļļas un augu sēklas testēšanu, gaisa, vides gaisa parametru noteikšanu, darba vides apgaismojuma fizikālo testēšanu, dzīvnieku barības ķīmisko un fizikāli ķīmisko testēšanu.

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakalpojumi

Sniedzam naftas produktu un ķīmijas produktu ugunsdzēsības un glābšanas, kā arī avārijas seku likvidācijas pakalpojumus.