Valsts vides dienests apstiprināja izmaiņas SIA VK Terminal Services B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

SIA VK Terminal Services pielāgojas jaunajām kravu plūsmām, nodrošinot dažādas pārkraušanas shēmas un elastīgus risinājumus klientiem.

2023. gada beigās Valsts vides dienests apstiprināja būtiskas izmaiņas SIA VK Terminal Services B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, atļaujot uzņēmumam kļūt vēl elastīgākam dažādu kravu pārkraušanā. Šīs izmaiņas nākušas īpaši aktuāli pēdējo gadu ģeopolitiskajās krīzēs un mainīgajās kravu plūsmās, piespiežot Ventspils brīvostas uzņēmumus pielāgoties, piesaistot jaunas kravu plūsmas un paplašinot pakalpojumu klāstu. SIA VK Terminal Services, kas ilgus gadu desmitus piedāvājis ķīmisko un naftas ķīmisko kravu pārkraušanas pakalpojumus Ventspils ostā, ir veicis būtiskas izmaiņas savā darbībā. Uzņēmums ir palielinājis augu eļļu pārkraušanas apjomus, atsaucoties uz pieaugošo pieprasījumu. Lai nodrošinātu šo pārmaiņu veiksmīgu ieviešanu, VK Terminal Services ir saņēmis jaunu B kategorijas atļauju, kas nosaka augu eļļu pārkraušanas un uzglabāšanas noteikumus. Šīs izmaiņas ir atspoguļojušās ne tikai uzņēmuma infrastruktūrā, bet arī pārkraušanas shēmās un klientu apkalpošanas procesos. VK Terminal Services tagad strādā dažādās shēmās, tai skaitā, iesaistot dzelzceļa cisternas un īstenojot elastīgus risinājumus kravu pārvadājumiem pa kuģiem. Nauris Kozlovs, SIA VK Terminal Services valdes priekšsēdētājs, norāda, ka jaunās iespējas klientiem iegūt rezervuārus eļļu uzglabāšanai ir nākušas kā atbilde uz mainīgajiem tirgus apstākļiem un klientu pieprasījumu. Viņš uzsvēra arī elastības nozīmi un pievēršanās jaunām kravu plūsmām, pielāgojoties ģeopolitiskajām situācijas izmaiņām. SIA VK Terminal Services, kurš agrāk bija pazīstama kā Ventamonjaks serviss, ir veicis šīs pārmaiņas, lai saglabātu un paplašinātu savu lomu Ventspils ostā un piedāvātu daudzveidīgus un pielāgojamus pakalpojumus klientiem. Šobrīd uzņēmumā nodarbināti aptuveni 260 cilvēki, un tas turpina pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, meklējot jaunas iespējas un saglabājot elastīgumu darbībā.