SIA “Bio-Venta” pēta moderno biodīzeļdegvielas ieguvi

SIA “Bio-Venta” 02.10.2023 ir uzsākusi pētniecības projektu, lai uzlabotu biodīzeļdegvielas ieguvi no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma

SIA “Bio-Venta” 02.10.2023. ir uzsākusi pētniecības projekta “SIA “Bio-Venta” pieejamās modernās biodīzeļdegvielas ieguves tehnoloģijas no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma būtiska uzlabošana un tehnoloģijas darbību nodrošinošo eksperimentālo iekārtu projektēšana”, Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt modernās biodīzeļdegvielas no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma tehnoloģijas būtisku uzlabošanu, kā arī tās darbību nodrošinošo eksperimentālo iekārtu projektēšanu, kas spētu nodrošināt eksportspējīga gala produkta ar uzlabotām kvalitātes īpašībām saražošanu ekonomiski pamatotā, videi draudzīgā un ilgtspējīgā veidā.

Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādāta tehnoloģija, kuru varēs izmantot, lai SIA ”Bio-Venta” ekonomiski pamatotā veidā varētu uzsākt ražot moderno biodīzeļdegvielu ar uzlabotām funkcionālām īpašībām (izmantojamība reģionos ar zemākām gaisa temperatūrām), kas būs iegūta no konvencionālās biodīzeļdegvielas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma. Vienlaicīgi pabeidzot projektu tiks definētas un specificētas modernās biodīzeļdegvielas ražošanas eksperimentālās iekārtas (sagatavotas iekārtu prasības, tehniskā shēma un rasējumi), kas būs izmantojami attiecīgo iekārtu izstrādei un saražošanai.

Projekta galvenās plānotās aktivitātes:

- Tehnoloģijas, gala produkta un eksperimentālo iekārtu prasību definēšana;

- Modernās biodegvielas ieguves tehnoloģijas 4 posmu metožu izstrāde;

- Tehniskās shēmas izstrāde un eksperimentālo iekārtu projektēšana;

- Tehnoloģijas prototipa validēšana reālās darbības vidē.

Projekta plānotie rezultāti:

- 2 oriģināli zinātniskie raksti

- 4 metodes;

- 2 atskaites;

- 1 testu atskaite;

- 1 tehnoloģijas prototips.

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 314 040,04 EUR, plānotais atbalsts 176 501,09 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 24 mēneši no 02.10.2023. līdz 30.09.2025.