Par SIA „Ventall Termināls” B kategorijas atļaujas grozījumiem

2024. gada 19. februārī plkst. 16.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī, tiks organizēta sabiedriskā apspriešana par grozījumiem SIA “Ventall Termināls” B kategorijas atļaujā Nr.  VE14IB0004.

SIA “Ventall Termināls” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE14IB0004 tiek veikti grozījumi - produktu pārkraušanas shēmu paplašināšana, produktu uzpildīšana/noliešana no autocisternām, pārkraujamo produktu sortimenta paplašināšana.

Piesārņojošās darbības vieta - Dzintaru iela  66, Ventspils. Iekārtu īpašnieks un operators - SIA „Ventall Termināls”.

Dokumenti SIA „Ventall Termināls” B kategorijas atļaujas grozījumiem:

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Valsts vides dienesta Atļaujas pārvaldē līdz 2024. gada 29. februārim.

Par atļaujas grozījumu izsniegšanu atbildīga ir Valsts vides dienesta Atļaujas pārvalde.