Par SIA Ventall Termināls grozījumiem B kategorijas atļaujā

19. februārī veiksmīgi norisinājās SIA Ventall Termināls sabiedriskā apspriešana par grozījumiem B kategorijas atļaujā.

19. februārī, Ventspils bibliotēkā, tika organizēta sabiedriskā apspriešana par grozījumiem SIA “Ventall Termināls” B kategorijas atļaujā Nr. VE14IB0004 – produktu pārkraušanas shēmu paplašināšana, produktu uzpildīšana/noliešana no autocisternām, pārkraujamo produktu sortimenta paplašināšana. Sabiedriskā apspriešana par B kategorijas atļaujas grozījumiem noritēja veiksmīgi. Apspriešanā piedalījās SIA Ventall Termināls valde un SIA VK Terminal Services valde ar Darba un vides aizsardzības daļu.

Pēdējo divu gadu laikā SIA Ventall Termināls kravu apjoms un pārkraušanas shēma ir būtiski mainījusies, ņemot vērā sankcijas attiecībā uz Krievijas kravām. Agrāk termināls pārkrāva gaišos naftas produktus, bet tagad tas nodarbojas ar vietējo biodīzeļdegvielu, augu eļļām un importētu metanolu. Saskaņā ar šīm izmaiņām, SIA Ventall Termināls ir iesniedzis pieteikumu par piesārņojošās darbības maiņu.

SIA Ventall Termināls sākotnēji specializējās gaišo naftas produktu pārkraušanā un bija tranzīta terminālis, kas apkalpoja Krievijas kravas. Tomēr pēdējos divos gados notikušas dramatiskas pārmaiņas, jo termināls ir pārtraucis sadarbību ar sankcijām pakļautajiem kravu nosūtītājiem. Tas ir pavēris jaunas iespējas, piemēram, metanola piegādei no Dienvidamerikas un Āzijas, kas agrāk nāca no Krievijas. Šobrīd termināls pārkrauj trīs galvenos kravu veidus - biodīzeļdegvielu, augu eļļas un metanolu. Transporta shēmas ir mainījušās, izmantojot arī autotransportu, ne tikai dzelzceļa un kuģa transportu. Šī iemesla dēļ ir veikti grozījumi piesārņojošās darbības atļaujā. SIA Ventall Termināls ir palielinājis biodīzeļdegvielas pārkraušanas apjomu un paplašinājis kravu pārkraušanas shēmu. Tas nav ietekmējis kopējo atļauto kravu pārkraušanas apjomu, kas joprojām ir līdz 1,7 miljoniem tonnu gadā. Uzņēmums vienmēr ir pievērsis uzmanību vides aizsardzībai, izmantojot tvaiku savākšanas iekārtas. Tomēr pilsētas iedzīvotājus uztrauc kaitīgo kravu, piemēram, metanola, transportēšana pa pilsētu. Lai mazinātu šīs bažas, ar pilsētas pašvaldību tiek saskaņots autocisternu ar metanolu satiksmes maršruts pilsētā.