Uzņēmums stiprina savu ekselenci, veiksmīgi nokārtojot ISO 9001 un ISO 14001 auditus!

Š.g. 22. novembrī SIA Ventall Termināls veiksmīgi nokārtojis 2. uzraudzības auditus ISO 9001 un ISO 14001, kurus veica organizācija Bureau Veritas Latvia, un ar gandarījumu varam informēt, ka nekādas neatbilstības netika konstatētas.

ISO 9001 standarts, kas koncentrējas uz kvalitātes vadību, un ISO 14001 standarts, kas veltīts vides vadībai, ir divi no vadošajiem starptautiskajiem standartiem, kurus ieviešot, uzņēmums apliecina savu saistību ar izcilību un ilgtspējīgu darbību. Šo audita sasniegumu rezultātā 2023. gada 22. novembrī SIA Ventall Termināls ir izvērtēts un atzīts par organizāciju, kas efektīvi pārvalda savus procesus, nodrošina augstu klientu apmierinātību un īsteno efektīvus vides aizsardzības pasākumus. 

Rezultātā apstiprinātie sertifikāti apliecina uzņēmuma apņemšanos strādāt saskaņā ar pasaules mēroga standartiem, garantējot augstu kvalitāti un vides atbildību. SIA Ventall Termināls turpina pielāgoties mainīgajai biznesa videi, ieviešot jauninājumus un uzlabojumus, kas nodrošina augstus standartus visās darbībās. Šī sertifikācija liecina par turpmāko apņemšanos nodrošināt izcilu pakalpojumu un produktu kvalitāti, kā arī uzņemties aktīvu lomu vides aizsardzības jomā.