SIA VK Terminal Services ir veiksmīgi izgājusi ISO pārsertifikāciju

SIA VK Terminal Services ir veiksmīgi pabeigusi ISO 9001 un ISO 14001 pārsertifikācijas procesu.

15. martā SIA VK Terminal Services tika veikta pārsertifikācija atbilstoši atbilstoši starptautisko standartu prasībām, kuru veica kvalificēta organizācija BUREAU VERITAS. 

SIA VK Terminal Services "Integrētā kvalitātes, vides un energopārvaldības sistēma'' ir veiksmīgi pārsertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartiem. Tas apliecina uzņēmuma apņemšanos un spēju nodrošināt augstu kvalitātes vadību un vides pārvaldību saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem. Šī sertifikācija liecina par uzņēmuma izcilību un vēlmi uzlabot savu darbību, vienlaikus rūpējoties par vidi un klientu vajadzībām, kā arī nodrošinot optimālu energoresursu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Audita laikā netika atklātas neatbilstības un sistēma ir sertificēta uz 3 gadiem.