SIA “VK Terminal Services” iesniedz grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā

SIA “VK Terminal Services” iesniedza Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē iesniegumu grozījumu saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.
image

Grozījumi tiek veikti sakarā ar to, ka uzņēmums plāno veikt izmaiņas savā darbībā:

  • palielināt bāzes eļļas pārkraušanas apjomu no 10 000  tonnām gādā līdz 25 000 tonnām gadā;
  • bāzes  eļļas  uzglabāšanai izmantot 6 rezervuārus ar kopējo tilpumu  8000 m3 (saskaņā ar esošo atļauju bāzes eļļas pārkraušanai var izmantot 4 rezervuārus ar kopējo tilpumu  4000 m3);
  • papildināt atļaujā norādītās bāzes un augu eļļas pārkraušanas iespējas ar shēmu: rezervuāri →  autokonteineri (Flexitank), autocisternas. Produktu iepildīšanas apjoms  - 10 000 tonnas gadā;
  • veikt biodīzeļdegvielas  noliešanu no autocisternām uz  rezervuāriem. Biodīzeļdegvielas noliešanas apjoms no autocisternām - 60 000 tonnas gadā.

Kopējais biodīzeļdegvielas pārkraušanas apjoms  paliks nemainīgs -  150 000 tonnas gadā. SIA “VK Terminal Services” plānotā augu eļļu, bāzes eļļu un biodīzeļdegvielas pārkraušana nevar nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi, kā arī nepalielinās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VE13IB0007 noteiktās emisiju robežvērtības. Plānotā darbība nav vērtējama kā būtiskā izmaiņa, jo neizpildās neviena no likuma “Par piesārņojumu” 1. pantā norādītajiem būtiskās izmaiņas pazīmēm: “iekārtas īpašību vai darbības veida izmaiņa vai paplašināšana, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību vai vidi vai kas var ietekmēt emisiju robežvērtības, kuru ievērošana jānodrošina attiecīgās iekārtas operatoram”.