VK Tranzīts holdings piedāvā skolēniem darbu vasaras mēnešos

Par tradīciju kļuvusi VK Tranzīts grupas uzņēmumu sadarbība ar NVA un Ventspils Sociālo dienestu, kura turpina realizēt programmu ''Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Piedaloties šajā programmā, tiek veicināta skolēnu īslaicīga (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot) nodarbinātība vasaras brīvlaikā, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi, kā arī nopelnīt pašiem savu algu.
PALDIES kolēģiem, kas iesaistīti skolēnu darbu organizēšanā.