Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Rezervuāru pārslēgšana uz biodīzeļdegvielas glabāšanu un pārsūknēšanu.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+37126178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.01.2022
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Rezervuāru pārslēgšana uz biodīzeļdegvielas glabāšanu un pārsūknēšanu.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+37126178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
25.01.2022
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
Cenu aptauja
Iepirkuma apraksts:
Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu SIA „Bio-Venta”
Kontaktpersona:
Sanita Dinsberga
Tālrunis:
26520882
E-pasts:
Sanita.Dinsberga@biodiesel.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.07.2021
Pievienotie dokumenti: