Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services” izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Ugunsdzēsības iekārtu konteineru pretkorozijas apstrāde.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+37126178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
26.04.2024
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services” un SIA "Ventall termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Dzelzceļa pārmiju renovācija.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+37126178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.04.2024
Pievienotie dokumenti: