Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Esošo tehnoloģisko iekārtu ar papildu kontrolmēraparātu aprīkošana, pieslēgšana vadības un kontroles sistēmai."
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.05.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Sūkņu stacijas vakuumēšanas sistēmas demontāža un pārbūve.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.05.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services” izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“G 004C un G 004D sūkņu el. dzinēju 37kW un 75kW frekvenču pārveidotāju iegāde”
Kontaktpersona:
Oļesja Anpilogova
Tālrunis:
29855265
E-pasts:
olesja.anpilogova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
12.05.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" un SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Cauruļvadu atjaunošana”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.05.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" un SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Cauruļvadu atjaunošana”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
17.05.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“VUŠ sūkņu stacijas vakuumēšanas sistēmas pārbūve"
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.05.2021
Pievienotie dokumenti: