Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“VUŠ sūkņu stacijas pārbūve Dzintaru ielā 66I, Ventspilī, būvuzraudzība”.
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+37126178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.10.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“VUŠ sūkņu stacijas pārbūve Dzintaru ielā 66I, Ventspilī, būvuzraudzība”.
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+37126178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.10.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls” izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
Sanācijas programmas izstrāde gruntsūdeņu attīrīšanai no benzola, toluola, etilbenzola un ksiloliem SIA “Ventall Termināls” teritorijā izvietotajā gruntsūdeņu novērošanas akas Nr. 4 rajonā
Kontaktpersona:
Oļesja Anpilogova
Tālrunis:
29855265
E-pasts:
olesja.anpilogova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.10.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
Cenu aptauja
Iepirkuma apraksts:
Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu SIA „Bio-Venta”
Kontaktpersona:
Sanita Dinsberga
Tālrunis:
26520882
E-pasts:
Sanita.Dinsberga@biodiesel.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.07.2021
Pievienotie dokumenti: