Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Lietus notekūdeņu sūkņu st. K2SS-1 apkures sistēmas nomaiņa un apkures skaitītāju uzstādīšana”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.06.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Vietējo (teritorijā esošo) elektroietaišu nomaiņa. Savienojumu kārbu un kabeļu remonts vai nomaiņa”.
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
21.06.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls" izsludina atklātu konkursu
Iepirkuma apraksts:
““VUŠ sūkņu stacijas pārbūve” būvprojekta īstenošana.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.06.2021
Pievienotie dokumenti: