Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:
SIA "Ventall Termināls” izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Apgaismojuma nomaiņa( R5, R6 rezervuāru parks, sūknētava R5,R6) (daļēji ,2. posms)”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
evija.linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA “Ventall Termināls” pasludināja cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Drenēšanas sūkņa agregāta rezervuāriem R5, R6 iegāde”
Kontaktpersona:
Raisa Dovidenkova
Tālrunis:
+371 28603356
E-pasts:
Raisa.Dovidenkova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
14.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA “Ventall Termināls” pasludināja cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Slēgarmatūras Dn-300 un Dn-400 ar elektropievadiem piegāde.”
Kontaktpersona:
Raisa Dovidenkova
Tālrunis:
+371 28603356
E-pasts:
Raisa.Dovidenkova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
12.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Telefona sakaru sistēmas modernizācija (sadales skapja nomaiņa).”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
Evija.Linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
08.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "VK Terminal Services" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
“Kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana.”
Kontaktpersona:
Evija Lininčuka
Tālrunis:
+371 26178292
E-pasts:
Evija.Linincuka@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
07.04.2021
Pievienotie dokumenti:
Iepirkuma nosaukums:
SIA "Bio-Venta" izsludina cenu aptauju
Iepirkuma apraksts:
Projekta (pasūtījuma Nr.81/P-2020) “Par dabas gāzes sistēmu projektēšanu katlumājai Dzintaru iela 52, Ventspilī ar iespēju pieslēgt avārijas mobilo dabas gāzes moduli” realizācija
Kontaktpersona:
Oļesja Anpilogova
Tālrunis:
+371 636 60554
E-pasts:
Olesja.Anpilogova@vktranzits.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
01.04.2021
Pievienotie dokumenti: